09.07.2021 MB wijz. MB 18.12.2009 tot bepaling van de VIPA criteria duurzaamheid

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
348500
essentie

Dit besluit actualiseert de voorwaarden inzake duurzaamheid waaraan elk nieuwbouwproject ter realisatie van zorggebouwen moet voldoen. Deze criteria geven een invulling aan de minimumeisen en de voorwaarden inzake comfort en gebruik van ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren