22.07.2021 BBHR waardoor de overvloedige regenval op het grondgebied van het Gewest op 04.06.2021 als een algemene ramp wordt beschouwd

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
348528
essentie

De overvloedige regenval op 04.06.2021 die het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft getroffen, wordt beschouwd als een algemene ramp. Dit rechtvaardigt de toepassing van de ordonnantie van 25.04.2019 betreffende het herste ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren