01.07.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14.12.2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de toekenning van de COVID-premie voor het personeel van de sector van de rusthuizen en van de diensten voor palliatieve zorg die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348563
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in de uitzonderlijke, eenmalige en niet-recurrente toekenning van een aanmoedigingspremie wegens het Covid-19 coronavirus aan het personeel van bepaalde instellingen voor bejaardenzorg en pa ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren