02.07.2021 BVR wijz. regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
348678
essentie

Dit besluit wijzigt de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs (dko). Het bepaalt dat wie een overgangsmaatregel heeft voor het bekwaamheidsbewijs of de salarisschaal, deze altijd mag behouden, oo ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren