21.07.2021 KB wijz. bepaalde maatregelen betr. het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis [ Coronavirus ]

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
inforumnummer
348740
essentie

Wegens het coronavirus Covid-19, wordt de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen M3, M18, M36 en M12 nogmaals automatisch verlengd tot en met 31.12.2021 (als de geldigheidsduur ervan na 15.03.2020 en vóór 01.10.2021 verst ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren