20.07.2021 KB houdende uitvoering van art. 100ter, par. 3, tweede lid, van de herstelwet van 22.01.1985 houdende sociale bepalingen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348744
essentie

Dit besluit verlengt de maximale duur van het verlof voor werknemers die erkend mantelzorger zijn van een zorgbehoevende persoon. De duur wordt verlengd van 1 naar 3 maanden per zorgbehoevende (bij volledige schorsing van de arbeidsprest ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren