14.07.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11.01.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de toekenning van consumptiecheques [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348751
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in een uitzonderlijke en eenmalige toekenning van consumptiecheques (ingevoerd omwille van het coronavirus Covid-19) aan het personeel van bepaalde inrichtingen die behoren tot het  ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren