14.07.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.01.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de uitbouw van multidisciplinaire mobiele equipes om in vervanging van afwezige werknemers te voorzien

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348753
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de modaliteiten voor de uitbouw van multidisciplinaire mobiele equipes om in vervanging van afwezige werknemers te voorzien. Ze is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de inrich ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren