06.08.2021 KB wijz. KB 03.09.2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
348786
essentie

Ten gevolge van de toepassing van het mechanisme van de welvaartsaanpassing 2021-2022, worden de bedragen van het leefloon verhoogd voor de drie categorieën vanaf 01.07.2021 (alleenstaande persoon, samenwonende persoon en persoon die sam ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren