06.08.2021 KB wijz. art. 7 van het KB 09.04.2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
348801
essentie

In het kader van de verdeling van de welvaartsenveloppe 2021-2022, verhoogt dit besluit met 2 % de werknemerspensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal zijn ingegaan, hetzij ten vroegste op 01.01.2016 en ten laatste op 01.12.2016 (verhoging op ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren