22.07.2021 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 07.05.2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wijz. het samenwerkingsakkoord van 09.12.2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betr. dopingpreventie en -bestrijding in de sport

ondertekenaar
MARON Alain - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
VAN DEN BRANDT Elke - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
inforumnummer
348845
essentie

Dit samenwerkingsakkoord wijzigt het samenwerkingsakkoord van 09.12.2011 betreffende de dopingpreventie en -bestrijding in de sport om de tekst conform te maken aan de gewijzigde Wereld Anti-Doping Code van het WADA (World Anti-Doping Agency), die van ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren