16.07.2021 BVR wijz. BVR 14.07.2017 betr. de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
348873
essentie

Dit besluit regelt de subsidiëring van investeringen en aankopen die voor bijkomende of betere natte natuur zorgen (natuur die verbonden is aan aquatische ecosystemen en aan rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosysteme ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren