24.08.2021 MB ter uitvoering van art. 5, par. 2, van het KB 06.08.2021 houdende het invoeren van een toelage 'Overstromingen' voor de doelgroep van OCMW's die in de getroffen gemeenten liggen

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
348907
essentie

In het kader van de overstromingen van juli 2021 bepaalt dit besluit de verdeling tussen de OCMW's die zich bevinden in een gemeente die getroffen is verklaard, van 50 % van de subsidie die wordt toegekend teneinde de meest pass ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren