04.06.2021 Wet wijz. art. 16bis van de wet 04.07.1989 betr. de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de schenkers betreft

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
348926
essentie

De som van de jaarlijkse giften van eenzelfde natuurlijke persoon aan eenzelfde parlementslid mag niet meer dan 500 EUR bedragen en de som van de jaarlijkse giften van eenzelfde natuurlijk persoon aan parlementsleden, politieke partijen en de component ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren