30.08.2021 KB wijz. KB 14.01.2013 tot uitvoering van de wet 04.12.2012 wijz. het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
348929
essentie

Dit besluit bepaalt dat de verblijfskaart en de duurzame verblijfskaart van de begunstigden van het Brexit-terugtrekkingsakkoord, afgeleverd sinds 01.01.2021 en opgesteld overeenkomstig bijlage 53 en 54 van het KB 08.10.1981 betreffende de toegang tot ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren