30.08.2021 MB houdende diverse dringende maatregelen betr. specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
348938
essentie

Dit besluit beperkt de hoeveelheid van de verkoop van bepaalde geneesmiddelen en grondstoffen, opgesomd in de bijlagen en bedoeld voor de bestrijding van het coronavirus Covid-19, tot de hoeveelheden die overeenstemmen met de verkoop van vorig jaar voo ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren