29.08.2021 KB wijz. art. 237quinquies van het KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
348956
essentie

Dit besluit bepaalt voor 2021 et 2022 de bedragen van de jaarlijkse inhaalpremie die wordt toegekend aan de invalide gerechtigden, die op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning, minstens één ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren