30.07.2021 KB tot uitvoering van de wet 23.04.2021 tot implementatie van het UNESCO verdrag van 02.11.2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
DERMINE Thomas - Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk - Federale Regering
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
349019
essentie

Dit besluit bepaalt de gegevens die moeten worden verstrekt door iedereen die cultureel erfgoed en wrakken onder water ontdekt, evenals de elementen die moeten worden opgenomen in het onderzoeksrapport van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Fe ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren