02.09.2021 BBHR wijz. het KB van 29.05.2013 betr. de bescherming van proefdieren met het oog op de uitbreiding van het mandaat van de leden van de Brusselse commissie voor Dierproeven

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
349199
essentie

Dit besluit bepaalt dat de leden en hun plaatsvervangers van de Brusselse Commissie voor dierproeven worden door de bevoegde minister benoemd voor een termijn van vijf in plaats van vier jaar. 

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren