31.08.2021 KB wijz. diverse bepalingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met (een) kind(eren)

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349203
essentie

Dit besluit past de bedragen van de vervangingsuitkeringen in het kader van het systeem van tijdskrediet, van loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking voor alleenstaande werknemers met kinderen aan in ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren