18.07.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17.12.2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de toekenning van maaltijdcheques aan werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349238
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) regelt de toekenning van maaltijdcheques aan de werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst dienstencheque en die vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair Subcomité voo ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren