14.08.2021 KB wijz. art. 2 en 4 van het KB 08.07.2018 betr. de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
et al.
inforumnummer
349240
essentie

Dit besluit vervangt bepaalde normen waaraan de producten onder benaming gasolie-diesel of benzine moeten voldoen om op de markt worden aangebracht. Het wijzigt eveneens de benamingen die aangeduid moeten worden op alle documenten bestemd voor de verko ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren