24.08.2021 BVR wijz. van diverse bepalingen in het BVR 12.06.2020 tot uitvoering van het dec. 29.05.2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, wat betreft activiteiten door lokale besturen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
349257
essentie

Dit besluit regelt de verwerking van persoonsgegevens door de lokale overheden voor het ondernemen van acties om de bronopsporing te versterken en in te zetten op quarantainecoaching in het kader van het coronavirus Covid-19.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren