14.08.2021 KB tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
349327
essentie

Dit besluit voorziet een verhoging met 1,7 % voor de proportionele pensioenen van zelfstandigen die werkelijk worden betaald of die betaalbaar zijn op 01.07.2021. Deze welvaartsaanpassing is van toepassing op alle pensioenen ongeacht de datum (voorafga ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren