03.06.2021 BBHR 03.06.2021 wijz. BBHR 22.11.2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 04.10.2018 tot invoering van de gelijkekansentest, wat betreft het gewestelijk comité voor gelijke kansen

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
349331
essentie

Dit besluit verduidelijkt de samenstelling en werking van het gewestelijk comité voor gelijke kansen. Ter herinnering, dit comité bestaat uit een strategische en een operationele groep, en ziet toe op de integratie van de gelijk ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren