10.09.2021 BVR over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen

ondertekenaar
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
349383
essentie

Dit besluit stelt de voorwaarden vast die de gemeenteraad, de districtsraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college, het districtscollege, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst moeten respecteren als ze b ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren