29.08.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25.03.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst 19.01.2021 betr. de toekenning van consumptiecheques

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349394
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet bepalingen specifiek betreffende de elektronische consumptiecheques voor de organisaties zonder lokale collectieve arbeidsovereenkomst dienaangaande. Ze is van toepassing met name op de cate ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren