03.09.2021 MB wijz. art. 3, 50 en 52, en bijlage 2 en 3 bij het MB 15.05.2019 betr. de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
349406
essentie

De woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra maken, voor de facturatie van de tegemoetkoming voor zorg, maandelijks een digitale individuele kostennota op per gebruiker en per zorgkas. Dit besluit bepaalt dat de prestatieco ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren