29.08.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25.11.2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, wijz. collectieve arbeidsovereenkomst 24.04.2017 betr. de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349482
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap en die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de di ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren