10.09.2021 MB wijz. MB 21.09.2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in art. 3, 4°, van het KB 21.09.2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
349484
essentie

In het kader van de coronacrisis Covid-19, verlengt dit besluit tot 01.04.2022 de uitzonderlijke maatregel die toelaat dat de artsen en apothekers-klinisch biologen die werkzaam zijn in het kader van de erkende laboratoria voor klinische biologie, word ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren