29.08.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 06.05.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de regeling van de jaarlijkse vakantie - doelgroepwerknemers - werknemers uit doorstromingsprogramma’s en dienstenchequewerknemers

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349519
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op de werkgevers van de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap. Hij voorziet in het recht op een aaneensluitende vakantieperiode van minstens drie opeenvolgende weken tijdens het ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren