12.09.2021 KB wijz. definitie van pyrotechnisch artikel in het KB 20.10.2015 betr. het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349521
essentie

Dit besluit past de definitie van pyrotechnisch artikel aan in het KB 20.10.2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen. De aanpassing vindt plaats naar aanleiding van een rectificatie van de gebruikte definitie in de r ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren