03.09.2021 BVR over dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs door de COVID-19-crisis, wat betreft de examencommissie in het basisonderwijs, studenttutoring in het hoger onderwijs en inschrijvingen in het leerplichtonderwijs [ Coronavirus ]

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
349547
essentie

Dit besluit past, wegens de impact van het coronavirus Covid-19, de datum van de uitreiking van het voor de examencommissie behaald getuigschrift basisonderwijs aan en bepaalt dat het huidige model van inschrijvingsregister in het h ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren