29.08.2021 Wet wijz. diverse wetten die de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 07.09.2005 betr. de erkenning van beroepskwalificaties gedeeltelijk omzetten

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349589
essentie

Deze wet brengt een aantal wijzigingen van hoofdzakelijk technische aard aan in verschillende wetten die de richtlijn 2005/36/EG van 07.09.2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties gedeeltelijk omzetten. Deze wijzigingen hebben in wezen ge ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren