03.09.2021 BVR wijz. Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006, wat betreft de uitbreiding van het recht op omstandigheidsverlof bij het overlijden van een partner of een kind

ondertekenaar
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
349621
essentie

Dit besluit wijzigt het Vlaams Personeelsstatuut zodat de personeelsleden van diensten van de Vlaamse overheid het recht krijgen op tien werkdagen omstandigheidsverlof bij overlijden van de partner of een kind. Ook omstandigheidsverlof bij overlijden v ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren