29.08.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20.05.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349630
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in de storting van een eenmalige toelage voor het jaar 2020 op de individuele pensioenrekening voor de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvesting ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren