26.09.2021 KB wijz. KB 30.10.2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
349667
essentie

Dit besluit brengt tijdelijke en materiële aanpassingen aan de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkomingen toegekend aan de ziekenhuizen in het kader van het coronavirus COVID-19. Het voorziet onder andere in een einddatum (30.09.2021 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren