22.09.2021 MB wijz. MB 21.12.2020 tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in art. 3, par. 1, van het KB 30.10.1020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor wat betreft de algemene ziekenhuizen

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
349669
essentie

Dit besluit voorziet onder andere in het verstrijken op 30.09.2021 van de federale financiële tegemoetkomingen toegekend aan de algemene ziekenhuizen voor de zorg aan COVID-19-patiënten en niet-COVID-19-patiënten.
 

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren