16.09.2021 KB betr. het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349674
essentie

Dit besluit brengt de regelgeving betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen in overeenstemming met de meest recente wetenschappelijke en technische vooruitgang terzake. Deze regels zitten vervat in het Europese Verdrag van ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren