10.06.2021 BBHR tot toekenning van een subsidie van 1638680 EUR aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
349698
essentie

Omwille van het coronavirus Covid-19 kent dit besluit een subsidie toe aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in het kader van hun sportbeleid. Het bepaalt de voorwaarden. De subsidie die betrekking heeft op de periode van 01.01 ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren