15.07.2021 BBHR tot invoering van een huurtoelage

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
349700
essentie

Een huurtoelage (financiële tussenkomst voor een hernieuwbare periode van 5 jaar) kan worden toegekend aan de aanvrager die, op de dag van de indiening van zijn aanvraag, voldoet aan de voorwaarden bepaald door dit besluit. De aanvraagprocedu ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren