22.09.2021 BBHR wijz. BBHR 25.01.2018 betr. het instellen van een lage-emissiezone

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
349743
essentie

In het kader van de lage-emissiezone (LEZ), voorziet dit besluit in 2022 en 2025 (inwerkingtreding van nieuwe mijlpalen van de LEZ) een overgangsperiode van 3 maanden voor de voertuigen die door de verstrenging van de toegangscriteria van de lage-emiss ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren