16.09.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/8 van 13.07.2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20.02.2009 betreffende de ecocheques

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349744
essentie

De bij de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 98 van 20.02.2009 betreffende de ecocheques gevoegde lijst van de ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, wordt vervangen door de bij deze CAO gevoegde lijst.

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren