16.09.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van 15.07.2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering, voor de periode van 01.07.2021 tot 30.06.2023, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349750
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) kent het recht op bedrijfstoeslag toe aan werknemers die zijn ontslagen met een lange loopbaan voor de periode van 01.07.2021 tot 30.06.2023. Ze is van toepassing op de werknemers die zijn tewerkgesteld o ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren