08.09.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 06.05.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst van 04.02.2021 betr. de toekenning van consumptiecheques

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349776
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) verduidelijkt de toekenningsvoorwaarden van consumptiecheques voor het arbeiders- en bediendepersoneel van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de Vlaamse Gemeenschap, inbegrepen de werknem ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren