09.07.2021 BVR houdende toekenning van vergoedingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter financiering van openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
349779
essentie

Dit besluit verleent aan elektriciteitsdistributienetbeheerders vergoedingen voor de kosten voor de openbaredienstverplichtingen inzake de bevordering van rationeel energiegebruik (premies voor investeringen betreffende de woongebouwen).

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren