13.09.2021 MB tot goedkeuring van het besluit van de administrateur-generaal van 09.09.021 tot uitvoering van art. 57 van het Procedurebesluit van 09.05.2014, wat betreft de herhaling van de algemene oproep, met inbegrip van het beslissingskader, in 2021 voor de meerjarenprogrammatie en de toekenning van subsidiebeloftes voor de subsidie voor inkomenstarief

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
349797
essentie

In het kader van de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters doet Opgroeien regie een algemene oproep voor de programmatie en verdeling van subsidiebeloftes met inbegrip van het beslissingskader (art. 57 van het Procedurebesluit). Dit b ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren