22.09.2021 BBHR ter uitvoering van art. 21, eerste lid, NGW en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de eretitels aan de gemeentelijke mandatarissen

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
349827
essentie

Dit besluit maakt de toekenningsvoorwaarden en de procedure voor een eretitel aan burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden eenvoudiger. Het bevat eveneens twee nieuwe eretitels (voor de uittredende plaatsvervangend burgemeester en ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren