12.09.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10.05.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de vorming voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349832
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de modaliteiten voor de opleiding van de werknemers die vallen onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaam ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren