19.09.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31.03.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de procedures en van toepassing zijnde baremieke overgangsmaatregelen in het kader van het periodieke onderhoud van de sectorale functieclassificatie

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349860
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de procedures en de baremieke overgangsmaatregelen van toepassing op de werknemers tewerkgesteld in bepaalde instellingen die vallen onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren